Sammen om oppdraget

Opprett giveravtale - signer med BankID.

Velg ditt månedlige gavebeløp
Beløpsgrense: (*)
Jeg vil gi til:

Dersom du ikke har BankID, trykk for å skrive ut en papirversjon av avtalegiroskjemaet.

(*) Vi anbefaler å sette beløpsgrensen til 3 ganger det du vil gi månedlig. Du blir uansett aldri trukket mer fra konto enn det du setter som gavebeløp.

Har du spørsmål om utfylling av denne siden eller om signering med BankID, ring oss gjerne på tlf. 22 74 86 00.

Frikirken utsendingerAvtalegiro